Kurendy

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2019 Kurenda z dnia 20.09.2019 w sprawie bezpłatnej zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Kurenda z dnia 18.09.2019 w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Kurenda z dnia 26.08.2019 (kurenda w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń) Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Informacja w sprawie zarządzenia sanitarnego odstrzału dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Informacja o zabiegach agrolotniczych Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kurenda – harmonogram corocznego szczepienia psów w Gminie Warlubie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kurenda – bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 OŚWIADCZENIE właściciela w zakresie gospodarki ściekowej w nieruchomości w związku z koniecznością obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły