Wydanie zaświadczenia w sprawie podatku

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 OPŁATY

Zaświadczenie w sprawie:

– wielkości gospodarstwa rolnego lub działki w ha fizycznych i ha przeliczeniowych

17 zł

– o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

21 zł

 TERMIN WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

Do 7 dni.

Informacje

Rejestr zmian