Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-06 15:38:46 ZARZĄDZENIE NR 104/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Szczegóły
2 2019-12-06 15:34:49 ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Szczegóły
3 2019-12-05 15:47:30 ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
4 2019-12-05 15:03:54 Protokół z XIII sesji z dnia 28.11.2019 r. Szczegóły
5 2019-12-05 14:47:47 Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Szczegóły
6 2019-12-05 14:10:54 ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
7 2019-12-03 15:24:46 UCHWAŁA NR XIII/124/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 Szczegóły
8 2019-12-03 15:22:19 UCHWAŁA NR XIII/123/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
9 2019-12-03 15:20:22 UCHWAŁA NR XIII/122/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie Szczegóły
10 2019-12-03 15:18:19 UCHWAŁA NR XIII/121/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
« 1 2 3 4 212 213 214 »